Tin tức

Tham gia chiến trường Tống Kim

08:31 20/11/2020

Điều kiện tham gia :

 • Đối tượng tham gia : Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái lever 80.
 • Giới hạn tham gia : 2 nhân vật / 1 PC / 1 IP
 • Phí báo danh : 10 vạn lượng
 • Thời gian báo danh: 13h , 21h , 23h

NPC & Vật phẩm liên quan :

 • Đường đi phe Tống: Thành Tương Dương 221/193 hoặc sử dụng Thần Hành Phù.
 • Đường đi phe Kim: Chu Tiên Trấn 215/217 hoặc sử dụng Thần Hành Phù.

Tống Kim 13h00 và 23h hằng ngày :

 • X2 điểm tích lũy
 • Khi đạt 4.000 điểm tích lũy sẽ nhận đc 10.000.000 Exp
 • Khi đạt 6.000 điểm tích lũy sẽ nhận đc 10 tiền đồng.
 • Khi đạt 7.000 điểm tích lũy nhận đc 1 Sát Thủ Lệnh.
 • Khi đạt 8.000 điểm tích lũy nhận đc 1 Sát Thủ Lệnh.
 • Giá máu nhanh giá 100 lượng / 1 bình và khóa vĩnh viễn.

Tống Kim đặc biệt 21h00 hằng ngày

 • X4 điểm tích lũy.
 • Khi đạt đc 10.000 điểm tích lũy sẽ nhận đc 10tr Exp Lễ Bao Tống Kim, sử dụng 5 bao / 1 ngày
 • Khi sử dụng nhận đc EXP , tiền vạn , thiết la hán, tiên thảo lộ …
 • Khi đạt 15.000 điểm tích lũy sẽ nhận đc 20.000.000 Exp
 • Khi đạt 20.000 điểm tích lũy sẽ nhận đc 10 tiền đồng
 • Khi đạt 25.000 điểm tích lũy nhận đc 1 Sát Thủ Lệnh
 • Khi đạt 30.000 điểm tích lũy nhận đc 1 Sát Thủ Lệnh
 • Giá máu nhanh trận 21h giá 100 lượng / 1 bình và khóa vĩnh viễn.