Tin tức

Nhiệm Vụ Dã Tẩu

08:40 20/11/2020


Nay, VLTK Công Thành Chiến một lần nữa sẽ tái hiện lại sức sống mãnh liệt của hệ thống nhiệm vụ Dã Tẩu năm xưa cùng nhiều nội dung đặc sắc, với cách thức thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn mới hứa hẹn khuynh đảo quần hùng.

Giới hạn nhiệm vụ : 35 lần / ngày.

Giới hạn cấp độ : 50 trở lên.

Điểm kinh nghiệm x2 mặc định VNG.

Hoàn thành nhiệm vụ không hủy : 

 • Áp dụng từ lv 50 – 89.
 • Lever 50 đến 89 hoàn thành 10 nhiệm vụ nhận đc 2.000.000 EXP
 • Lever 50 đến 89 hoàn thành 20 nhiệm vụ nhận đc 5.000.000 EXP
 • Áp dụng từ lever 90.
 • Hoàn thành 20 nhiệm vụ nhận đc 5.000.000 EXP
 • Hoàn thành 30 nhiệm vụ không hủy nhận đc 5 tiền đồng.

 Đặc biệt chỉ áp dụng cho lv 90 trở lên: Hoàn thành 35 nhiệm vụ không hủy trong ngày nhận thưởng 10.000.000 EXP + 1 tiểu hồng bao mở ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

 • Tiền vạn random 1 đến 30 vạn
 • Phúc Duyên
 • Túi Danh Vọng
 • Tiên Thảo Lộ 1h
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Lễ Bao Bí Kíp
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch


Lưu ý: 

 • Điểm kinh nghiệm nhận dược không cộng dồn.
 • Hoàn thành nhiệm vụ đến số lượng nhất định, nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng bên dưới.

Mốc Nhiệm Vụ

Phần Thưởng

100

Tiên Thảo Lộ 1h

200

Thiên Sơn Bảo Lộ

300

Quế Hoa Tửu

400

Thủy Tinh

500

Tinh Hồng Bảo Thạch

1000

Đại Thành Bí Kíp 9x

2000

Võ Lâm Mật Tịch

3000

Tẩy Tủy Kinh

4000

Cẩm Nang Định Quốc

5000

Cẩm Nang An Bang

6000

Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

7000

Càn Khôn Song Tuyệt Bội

8000

Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái