Tin tức

Cách gõ tiếng Việt trong game

06:23 13/11/2020

Để có thể gõ được tiếng Việt có dấu trong game (bao gồm ở kênh chát và khi đặt tên nhân vật):

Bước 1: Chư vị hãy tải chương trình sau về Download Vietkey

Bước 2: Chạy file vừa tải về ==> Chọn "Cài đặt"

Bước 3: Tắt hết các chương trình gõ  tiếng Việt khác rồi thiết lập như hình bên dưới là đã có thể gõ được tiếng Việt trong game


Để đặt tên nhân vật các bạn gõ bình thường muốn viết dấu cách giữ 2 nhân vật ví dụ tên nhân vật là "Quản Trị G7VN"

Các bạn phải gõ là: "Quarn+Alt0217+Trij+Alt0217+ G7VN"

Trong đó Alt 0217 là dấu cách