X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

Tổng hợp các câu hỏi và trả lời Đoán Hoa Đăng...

16:44 22/11/2016 Xem: 10,149

Tổng hợp các câu hỏi và trả lời Đoán Hoa Đăng võ lâm 1

Thấy anh em trả lời hoa đăng có vẻ vất vả, mình copy bài này cho anh em tham khảo. ... điểm kinh nghiệm trong ngày trong tầm tay nào anh em Tổng hợp xem theo dạng từ điển rất tiện cho anh em tra cứuSTT Đáp án Câu hỏi A B C D
1 A Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt hệ thống bang hội thời gian nào? 21-01-2008 18-01-2008 15-02-2008 19-02-2008
2 B Mật Tịch nào giúp ta tăng điễm tiềm năng? Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh Bàn Nhược Tâm Kinh Thiết La Hán
3 B Tử Thủy Tinh có chức năng gì? Ma thuật trang bị Nâng cấp trang bị Đổi hệ trang bị Không có chức năng gì
4 D Ngựa Hoa Lư [Cấp 9] được bán ở thành nào? Tương Dương Phựơng Tường  Thành Đô Dương Châu
5 C Khi rút 10 điểm phúc duyên ở thần bí thương nhân, nhân vật sẽ bị trừ bao nhiêu điểm phúc duyên trên người? 10 8 12 15
6 D Ngựa nào sau đây có "Tốcđộ di chuyễn 40%"? Liệt Bạch Mã Bạch Mã Ô Chùy Ngọc Hoa Thông
7 B Sau khi online mấy giờ mới nhận được điểm phúc duyên? 1g 2g 3g 4g
8 C Một Ngày có thể đánh mấy trận mấy trận tống kim? 5 6 7 8
9 C Mảnh tàng bảo đồ có bao nhiêu mảnh? 9 16 12 13
10 B Giai Đọan báo danh dánh Lôi Đài Tỷ Võ tốn bao lâu 3 phút 5 phút 2 phút 7 phút
11 B Một trận đánh Lôi Đài Tỷ Võ tốn bao lâu? 5p 10p 15p 20p
12 D Sinh nhật võ lâm vào ngày mấy tháng mấy 15-7 24-12 14-6 6-Nov
13 C Có bao nhiêu trường phái về kiếm trong võ lâm? 1 2 3 4
14 C Nhiệm vụ Boss Sát thủ "Liên Hình Thái" nằm ở map nào? Khỏa Lang Động Trường Bạch Bắc  Trường Bạch Nam Tiến Cúc Động
15 C Muốn hợp thành sát thủ giản tốn bao nhiêu sát thủ lệnh? 7 4 5 9
16 B Một ngày bạn có thể tham gia bao nhiêu lần "thử luyện sát thủ"? 5 2 3 4
17 D Từ Đại Lý bạn có thể đi vào nơi tín sứ nào? Sơn Thần Miếu Phong Kì Mở Bảo Rương Cả 3 nơi
18 D Có mấy thành có thể di thuyền tới "Đào Hoa Đảo"? 4 5 6 7
19 C Tam Hoa Tán có tác dụng gì  Tăng sinh lực Tăng nội lực Tăng thể lực Giải độc
20 D Thừa Tiên Mật có tác dụng gì? Tăng sinh lực Tăng nội lực Tăng thể lực Tăng sinh lực và nội lực
21 A Có bao nhiêu lọai dược hòan PK? 10 8 6 3
22 B Long Môn Trấn lưu rương ở thành nào? Đại lý Biện Kinh Tương Dương Thành Đô
23 D Đi xa phu từ Vĩnh Lạc Trấn Lên Phượng Tường tốn nhiêu lượng? 500 300 200 100
24 C Người chơi trên đẳng cấp 25 nhận sư phụ thì được goi là? Đích truyền đệ tử Phổ thông đệ tử Trực hệ đệ tử Ký danh đệ tử
25 C Quỷ Đầu Đao là vũ khí cấp mấy? 1 2 3 4
26 D Vương Thiết Tượng là thợ rèn thành nào ? Đại lý Lam An Tương Dương Biện Kinh
27 A Công thành Dương Châu vào ngày thứ mấy mỗi tuần? Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5
28 B Quế Hoa Tửu có hiệu lực trong bao lâu? 1200 giây 1800 giây 3600 giây 2400 giây
29 D Trận Tống Kim thứ tư trong ngày bắt đầu lúc mấy giờ? 2:30 3:30 4:30 5:30
30 D Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu thôn trấn? 7 8 9 10
31 B Sinh nhật võ lâm truyền kỳ vào tháng mấy? 5 6 7 8
32 D Có bao nhiêu boss đại hoàng kim trong võ lâm truyền kỳ hiện tại 8 10 14 16
33 C Hệ thống bang hội mới có bao nhiêu tác phường? 5 6 7 8
34 C Chiến trường tống kim có bao nhiêu phương thức? 3 4 5 6
35 D Chiêu 120 của Côn Lôn Lưỡng Nghi Chân Khí ở đẳng cấp 20 khi phát huy sẽ cộng bao nhiêu % tốc độ duy chuyển? 20% 25% 30% 35%
36 A Tốc độ đánh ngoại công của trấn phái côn lôn "Sương Ngạo Côn Lôn" ở đẳng cấp 30 là bao nhiêu? 86% 65% 90% 102%
37 C Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu Dã Tẩu? 10 16 15 20
38 C Chiêu 120 của Cái bang Hỗn Nguyên Khí Công ở đẳng cấp 20 có xác xuất gây ngoại thương là bao nhiêu? 4% 5% 6% 7%
39 B Trấn phái cái bang Túy Điệp Cuồng Vũ ở đẳng cấp 30 cộng thêm bao nhiêu tấn công chí mạng? 40 43 46 49
40 B Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu cụm server không kể cụm server đấu trường? 6 8 10 12
41 C Võ lâm truyền kỳ hiên tại có bao nhiêu bộ hoàng kim đã ra đủ bộ? 7 8 9 10
42 C Bạn cần gặp ai để Kết bái kim lan? Nguyệt Lão Võ Lâm Truyền Nhân Tĩnh Đốc Thiền Sư Từ Vân Pháp Sư
43 B Thiếu Lâm Tự tọa lạc ở ngọn núi nào? Tung Sơn Thiếu Thất Thái Sơn Thiên Sơn
44 D Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 1? HồngHưng-Kim Sơn TiềuNgạo-Cửu Giang TrgGiang-TrườngGiang PhúHộ-Thiên Sơn
45 C Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 2? ***-Khánh Sơn MaGiáo-ChâuGiang PhúHộ-Thiên Sơn TrgGiang-TrườngGiang
46 A Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 1? HồngHưng-Kim Sơn TiềuNgạo-Cửu Giang TrgGiang-TrườngGiang PhúHộ-Thiên Sơn
47 A Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 2? ***-Khánh Sơn MaGiáo-ChâuGiang PhúHộ-Thiên Sơn TrgGiang-TrườngGiang
48 A Trong Võ Lâm Truyền Kỳ bang hội nào được lập ra đầu tiên? Phá thiên-Tung Sơn Việt kiếm-Thái Sơn Đông Đô-Hoa Sơn Tiêu Diêu-Kim Sơn
49 C Võ Lâm Truyền Kỳ có tối đa bao nhiêu kênh tán gẫu ? 4 6 8 10
50 C Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THĐNB lần 1? HồngHưng-Kim Sơn TiềuNgạo-Cửu Giang TrgGiang-TrườngGiang PhúHộ-Thiên Sơn
51 C Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THĐNB lần 2? ***-Khánh Sơn MaGiáo-ChâuGiang TamHoàn-Hành Sơn TrgGiang-TrườngGiang
52 B Võ Lâm Truyền Kỳ có bao nhiêu NPC Long Ngũ? 7 8 9 10
53 C Võ Lâm Truyền Kỳ hiện tại có bao nhiêu phương thức liên đấu? 4 5 6 7
54 D Tăng một điểm sinh khí của hệ Kim được bao nhiêu máu? 3 5 7 8
55 B Tăng một điểm sinh khí của hệ Mộc được bao nhiêu máu? 3 5 7 8
56 C Tăng một điểm sinh khí của hệ Hỏa được bao nhiêu máu? 3 5 7 8
57 B Tăng một điểm sinh khí của hệ thủy được bao nhiêu máu? 3 6 7 8
58 A Tăng một điểm sinh khí của hệ thổ được bao nhiêu máu? 3 5 7 8
59 D Để có được 2 cặp sư đồ thì 4 người cần ít nhất bao nhiêu Sư Đồ Thiếp? 4 3 2 1
60 C Mức độ tăng sinh lực tối đa trên trang bị là bao nhiêu? 200 300 400 500
61 D Tổng số boss tiểu Hoàng Kim, cộng với tổng số môn phái toàn nữ giới bằng bao nhiêu? 11 9 7 5
62 D Nhân vật chưa từng gặp Phạn Tăng, cần bao nhiêu viên THBT và Thủy Tinh để lên đảo tẩy tủy? 9 6 3 Tất cả đều sai
63 A Có bao nhiêu phái có thể cầm đao? 10 8 6 4
64 B Phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt trong thời gian nào 26-3-2006 30-3-2006 2/4/2006 6/4/2006
65 D Kiến Tính Phong Sơn động lưu rương ở đâu để trở lại địa điểm cũ được? Thành Đô Biện Kinh Phường Tường Tất cả đều sai
66 A Từ Tương Dương đi xa phu qua Biện Kinh, rồi đi xa phu tiếp qua Lâm An mất bao nhiêu tiền? 700 lượng 800 lượng 900 lượng 1000 lượng
67 C Món nào được yêu cầu trong nhiệm vụ giao khoáng? Huyền Thiết Khoáng Mật Ngân Khoáng Lượng Ngân Khoáng Chu Sa Khoáng
68 A Đường Nghê Giáp bán shop được bao nhiêu lượng ? 6250 lượng 6500 lượng  6750 lượng 7000 lượng
69 C Bản doanh phái nào phải đi bằng thuyền? Đường Môn NgaMy Thiên Vương Bang Cái Bang
70 C Hỏa Đường đường chủ của Thiên Nhẫn Giáo là ai? Gia Luật Tị Ly Hoang Nhan Tuyết Y Ngột Ngạo Đoan Mộc Duệ
71 D NPC của phái nào có đứa con bị thất lạc trên Võ Đang ? Võ Đang Côn Luân Thúy Yên Ngũ Độc
72 B Ai là người mà thập đại môn phái đều kính phục? Từ Nhân Phương Trượng Độc Cô Kiếm Thanh Hiểu Sư Thái Yên Hiểu Trái
73 B Ai là người ngông cuồng nhất? Đường Cừu Tuyền Cơ Tử Dương Anh Hoàng Nhan Hồng Liệt
74 B Hai nhân vật chưa từng kết hôn, khi kết hôn sẽ nhận được? Dây chuyền Nhẫn Ngọc bội áo
75 D Pk 9 muốn ra tù phải mất bao nhiêu lượng? 18 54 81 Tất cả đều sai
76 C Từ Cấp 100 trở lên, ăn Bạch Câu Hoàn đặc biệt, ủy thác liên tục trong 40 phút nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 912000 932000 952000 972000
77 A Những nơi nào sau đây bán các loại vật phẩm mà tất cả đều sử dụng được trên Vi Sơn Đảo? Hiệu thuốc Thợ Rèn Tiệm tạp hóa Không ở nơi nào cả
78 C Boss nào sau đây có thể xuất hiện trên Mạc Bắc Thảo Nguyên? Hà Nhân Ngã Doãn Hàm Yên Vương Tá Lam Y Y
79 C Từ 15:00 đến hết ngày có bao nhiêu trận Tống Kim? 7 6 5 4
80 D Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong khoảng cấp bao nhiêu sẽ được thưởng Kim Phong Trạc Liên Quang? 50-60 40-50 30-40 20-30
81 C Để thăng cấp lên đẳng cấp kiến thiết 1, cần ngân sách kiến thiết ít nhất bao nhiêu? 6040 vạn 6350 vạn 6720 vạn 7260 vạn
82 C Trong map Bang hội có tất cả bao nhiêu tác phường? 5 6 7 8
83 C Có bao nhiêu tác phường khi sử dụng sẽ được phần thưởng kinh nghiệm? 1 2 3 4
84 A Trong Võ Lâm truyền kỳ có bao nhiêu Thôn Trấn? 10 9 8 7
85 D Trong map Bang hội đi xa phu tốn bao nhiêu lượng 500 lượng 600 lượng 700 lượng 800 lượng
86 B Để đi Vi Sơn Đảo nhân vật cần những vật phẩm gì? 200 vạn lượng 500 tấm Mật Độ Thần Bí Lệnh Bài Phong Lăng Độ Xa Phu
87 B Có bao nhiêu thành bán ngựa Túc Sương? 1 2 3 4
88 B Khi bạn được phong là Hiệu úy bạn sẽ được tặng những gì? Sinh lực tăng 10% Sinh lực tăng 20% Sinh lực tăng 30% Sinh lực tăng 40%
89 C Khi bạn được phong là Thống Lĩnh bạn sẽ được tặng những gì? Phòng thủ 5% Sinh lực tăng 30% A và B Tất cả đều sai
90 C Kết thúc một trận Tống Kim bên thắng được bao nhiêu điểm thưởng? 600 điểm 1200 điểm 1200 điểm và 3 điểm danh vọng Tất cả đều sai
91 A Kết thúc một trận Tống Kim bên thua được bao nhiêu điểm thưởng? 600 điểm 1000 điểm 1200 điểm và 3 điểm danh vọng 600 điểm và 3 điểm danh vọng
92 A Phái nào có tốc độ đánh chậm nhất? Thiên Vương  Thúy Yên Đường Môn Võ Đang
93 A Trong một ngày nhân vật có làm tối đa bao nhiêu nhiệm vụ Dã Tẩu? 40 50 60 70
94 A Chủ Tiền Trang ở các thành thị bán vật phẩm gì (trừ Lâm An) Bao lì xì Phi Phong áo Mừng Tuổi áo Mới
95 C Chủ Dược Điếm tại các thành thị bán bao nhiêu loại thuốc? 15 16 17 18
96 B Có bao nhiêu loại Thổ Địa Phủ? 2 3 4 5
97 B Có bao nhiêu loại Bạch Cầu Hoàn? 5 6 7 8
98 B Có bao nhiêu thành dùng để ngồi tù giàm PK? 1 2 3 4
99 D Để đi Đảo Tẩy Tủy nhân vật cần những vật phầm gì? 3 viên Thủy Tinh 6 Tinh Hồng Bảo Thạch 3 viên Thủy Tinh và 6 Tinh Hồng Bảo Thạch Tất cả đều đúng
100 B Có Bao nhiêu NPC ở Đảo Tẩy Tủy? 3 4 5 6
101 C Có bao nhiêu NPC Thần Bí Thương Nhân tại Thất đại thành thị? 1 2 3 4
102 B Chức năng NPC Công Bình Tử dùng để đối thoại? Vượt ải  Lôi Đài Nhiệm vụ Tín sứ Liên đấu
103 B Có thể đổi điểm tích lũy liên đấu lấy vật phẩm tại NPC nào ??? Võ Lâm Truyền Nhân Sứ giả liên đấu (Nam) Sứ giả liên đấu (Nữ) Nhiếp Thí Trần
104 B Có bao nhiêu môn pháikhông có tăng tốc độ xuất chiêu trong chiêu thức trấn phái ? 3 4 5 6
105 D Tống Kim có bao nhiêu phương thức thi đấu 2 3 4 5
106 A Người bán chiến mã ở Nam Nhạc trấn tên là gì? Thẩm Câu Xa Phu Thương Nhân Thần Bí Sứ Giả Võ Lâm
107 A Số nhiệm vụ Dã Tẩu tối đa có thể thực hiện trong 1 ngày? 40 50 60 70
108 D Huyền Giác Đại sư khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Phục ma Tử Kim côn Thủy tinh Tinh hồng bảo thạch Tất cả đều đúng
109 C Hà Linh Phiêu khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Vô Gian ỷ thiên kiếm Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu Vô Ma tẩy tượng ngọc khấu Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
110 A Đoạn Mộc Duệ khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Ma Sát Quỉ cốc u minh thương Cập phong chân vũ kiếm Sương Tinh thiên niên hàn thiết Tứ không giáng ma giới đao
111 D Thanh tuyệt sư thái khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm gì? Vô Gian ỷ thiên kiếm Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu Nga My mật tịch Tất cả đều đúng
112 A Diệu Như là môn đệ của? Nga My Thúy Yên Võ Đang Đường Môn
113 C Đạo Thanh Chân Nhân khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Vô Gian ỷ thiên kiếm Cập phong chân vũ kiếm Cập phong tam thanh phù Tất cả đều đúng
114 D Trương tông chính là môn đệ của Thiên vương bang  Nga My thiếu lâm Võ Đang
115 B Gia Luật Tị Ly khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Ma Sát Quỉ cốc u minh thương Ma hoàng án suất hổ hạng khuyên Cập phong tam thanh phù Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
116 C Chương môn Nga My là? Hà Linh Phiêu Chung Linh Tú Thanh tuyệt sư thái Diệu như
117 B Chưởng môn Võ Đang là? Đạo Thanh Chân Nhân Đạo Nhất Chân Nhân Thanh Hư Chân Nhân Thanh Vân đạo trưởng
118 C Chưởng môn Đường môn là? Đường Bất Nhiễm Đường Hỏa Đường Cừu Đường Vân
119 A Chưởng môn Thiên vương bang là? Dương Anh Vương Tá Gia Luật Tị Ly Hà Linh Phiêu
120 C Chưởng môn Côn Luân là? Thiên Cơ Tử Đạo Thanh Chân Nhân Tuyền Cơ Tử Thanh Linh Tử
121 B Chưởng môn Ngũ độc là? Độc Thích Hắc Diện Lang Quân Đôc Diện Lang Quân Tang Chu
122 C Chưởng môn Phái thiếu lâm? Từ Vân Pháp Sư Huyền Giác Đại Sư Huyền Từ Đại sư Từ Vân Đại Sư
123 D Chưởng môn Thúy Yên là? Hà Linh Phiêu Hoàng Nhan Tuyết y Yên hiểu trái Doãn Hàm Yến
124 D Chưởng môn  Cái bang là? Mạnh Thương Lương Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thông Hà Nhân Ngã
125 A Chưởng môn  Thiên nhẫn là? Hoàng Nhan Hồng Liệt Hoàng Nhan Tuyết y Hoàng Nhan Khang Hoàng Nhan A Cốt Đả
126 B Gián điệp Kim quốc ở Tương Dương là? Bạch Công Tử Lưu Uẩn cổ Ngô Lão Thái Kim Quộc Võ Sĩ


BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016