X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

Phần thưởng đua TOP mới 2016

18:32 08/10/2016 Xem: 7,531

Phần thưởng đua TOP mới 2016

Phần thưởng TOP Đợt 1 cụ thể như sau:

NPC nhận thưởng: Nghi Lâm Sư Muội (Ba Lăng Huyện 204/199)

TOP

Phần thưởng

1

1 Mã bài ngựa 10x không khóa vô thời hạn

 

2.500 xu + Thẻ điện tử G7VN mệnh giá 500.000 VNĐ

 

1 Nhạc vương kiếm không khóa vô thời hạn

 

5 Tẩy tủy kinh + 5 Võ lâm mật tịch

 

Tiền Vạn: 5.000 vạn lượng

2

1 Mã bài ngựa 10x không khóa vô thời hạn

 

2.000 xu

 

1 Nhạc vương kiếm không khóa vô thời hạn

 

2 Tẩy tủy kinh + 2 Võ lâm mật tịch

 

Tiền Vạn: 1.500 vạn lượng

3

1 Mã bài ngựa Chiếu dạ ngọc Sư Tử 8x

 

1.500 xu

 

1 Tẩy tủy kinh + 1 Võ lâm mật tịch

 

Tiền Vạn: 1.000 vạn lượng

4 đến 6

1 Mã bài ngựa Chiếu dạ ngọc Sư Tử 8x

 

1.300 xu

 

1 Tẩy tủy kinh + 1 Võ lâm mật tịch

 

Tiền Vạn: 700 vạn lượng

7 đến 10

1 Mã bài ngựa Chiếu dạ ngọc Sư Tử 8x

 

1.100 xu

 

1 Tẩy tủy kinh + 1 Võ lâm mật tịch

 

Tiền Vạn: 500 vạn lượng

Phần thưởng TOP Đợt 2 cụ thể như sau:

NPC nhận thưởng: Nghi Lâm Sư Muội (Chu Tiên Trấn)

TOP

Phần thưởng

1

1 bộ An Bang ngẫu nhiên thuộc tính

 

2.500 xu + Thẻ điện tử G7VN mệnh giá 500.000 VNĐ

 

1 Mặt nạ Vương Giả kỹ năng võ công vốn có  + 1 thời hạn 15 ngày

 

5 Tinh hồng bảo thạch + 5 Tử Thủy Tinh + 5 Thiết La Hán

 

8 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

 

Tiền vạn: 5.000 vạn lượng

2

1 Bộ trang bị Định Quốc thuộc tính ngẫu nhiên

 

2.000 xu

 

2 Tinh hồng bảo thạch + 2 Tử Thủy Tinh + 2 Thiết La Hán

 

5 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

 

Tiền Vạn: 1.500 vạn lượng

3

1 Bộ trang bị Hiệp Cốt thuộc tính ngẫu nhiên

 

1.000 xu

 

1 Tinh hồng bảo thạch + 1 Tử Thủy Tinh + 1 Thiết La Hán

 

5 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

 

Tiền Vạn: 1.000 vạn lượng

4 đến 6

1 Bộ trang bị Thiên Hoàng thuộc tính ngẫu nhiên

 

700 xu

 

1 Tinh hồng bảo thạch + 1 Tử Thủy Tinh + 1 Thiết La Hán

 

3 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

 

Tiền Vạn: 800 vạn lượng

7 đến 10

1 Bộ trang bị Thiên Hoàng thuộc tính ngẫu nhiên

 

500 xu

 

1 Tinh hồng bảo thạch + 1 Tử Thủy Tinh + 1 Thiết La Hán

 

2 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

 

Tiền Vạn: 700 vạn lượng

Phần thưởng TOP Đợt 3 cụ thể như sau:

NPC nhận thưởng: Nghi Lâm Sư Muội (Vĩnh Lạc Trấn)

TOP

Phần thưởng

1

1 Cặp nhẫn Vô Danh Giới Chỉ (Kỹ năng võ công vốn có +1 tự động kích hoạt tất cả thuộc tính) không khóa vô thời hạn

 

1 mã bài Chiến mã Bôn Tiêu 12x

 

1 mặt nạ Vương giả kỹ năng võ công vốn có +1 thời hạn 1 tháng

 

1 Nhất kỷ càn khôn phù kỹ năng võ công vốn có + 1

 

2 Thẻ điện tử G7VN mệnh giá mỗi thẻ 500.000 VNĐ

 

5 Võ lâm mật tịch + 5 Tẩy tủy kinh

2

1 bộ An Bang ngẫu nhiên thuộc tính

 

1 mặt nạ Vương giả kỹ năng võ công vốn có +1 thời hạn 1 tháng

 

1 Thẻ điện tử G7VN mệnh giá 500.000 VNĐ

 

1 Mã bài ngựa Bôn Tiêu 12x

 

4 Võ lâm mật tịch + 4 Tẩy tủy kinh

3

1 bộ Định Quốc ngẫu nhiên thuộc tính

 

1 mặt nạ Vương giả kỹ năng võ công vốn có +1 thời hạn 1 tháng

 

1 Thẻ điện tử G7VN mệnh giá 200.000 VNĐ

 

1 Mã bài ngựa Bôn Tiêu 12x

 

3 Võ lâm mật tịch + 3 Tẩy tủy kinh

4 đến 6

1 bộ trang bị Hiệp cốt (ngẫu nhiên thuộc tính)

 

1 Thẻ điện tử G7VN mệnh giá 200.000 VNĐ

 

1 Mã bài ngựa Phi Vân lv 10x

 

2 Võ lâm mật tịch + 2 Tẩy tủy kinh

7 đến 10

1 bộ trang bị Hiệp cốt (ngẫu nhiên thuộc tính)

 

1 Thẻ điện tử G7VN mệnh giá 200.000 VNĐ

 

1 Mã bài ngựa Phi Vân lv 10x

 

1 Võ lâm mật tịch + 1 Tẩy tủy kinh

 BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016