X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

Hướng dẫn Săn Boss Sát Thủ Toàn Tập Võ lâm 1

16:45 24/06/2015 Xem: 41,875

Hướng dẫn Săn Boss Sát Thủ Toàn Tập Võ lâm 1

Hắn sẽ giao cho bạn nhiệm vụ đi giết boss. Boss này được chia làm 8 cấp. Khi đi giết bạn nên PT đông đảo. Một người giết được là tất cả nhóm đều hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có thể bở dở nhiệm vụ giữa chừng nếu muốn. Sau khi giết nó bạn sẽ lấy được sát thủ lệnh, lấy được trang bị phổ thông, tinh hồng bảo thạch, thuỷ tinh, hoàng kim trang bị..v..v Cứ 5 sát thủ lệnh cùng cấp mang về cho Nhiếp Thí Trần đổi được 1 sát thủ giản.

Boss Sát Thủ Toàn Tập
 

Đến 7 thành tìm Nhiếp Thí Trần để nhận nhiệm vụ:

 • Thành đô :401 310
 • Phượng Tường 188 199
 • Biện Kinh 205 190
 • Lâm An 171 188
 • Đại lý 196 201
 • Tương Dương 189 200
 • Dương Châu 212 185

Hắn sẽ giao cho bạn nhiệm vụ đi giết boss. Boss này được chia làm 8 cấp. Khi đi giết bạn nên PT đông đảo. Một người giết được là tất cả nhóm đều hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có thể bở dở nhiệm vụ giữa chừng nếu muốn. Sau khi giết nó bạn sẽ lấy được sát thủ lệnh, lấy được trang bị phổ thông, tinh hồng bảo thạch, thuỷ tinh, hoàng kim trang bị..v..v
Cứ 5 sát thủ lệnh cùng cấp mang về cho Nhiếp Thí Trần đổi được 1 sát thủ giản.

 

Video clip:

 https://www.youtube.com/watch?v=H0NCUAyzC0E 

Boss cấp 20 (có 20 thằng)

 • Trác Lãnh Cầm 193 , 184
 • Tiêu Thiên Ngạo 177 , 189
 • Mục Minh Kiệt 205 , 193
 • Tất Vưu Phóng 217 , 190
 • 4 thằng trên ở Phục Lưu Mê Cung
 • Lục Cửu U 200 , 189
 • Bộ Hiêu Trần 214 , 196
 • dục kiếm thu 225 , 191
 • thiệu hoa dung 223 , 171
 • 4 thằng trên ở Kiếm Các Trung Nguyên
 • Quan Tử Mạc 210 , 196
 • Bành Thục Hải 200 , 192
 • bích phù bình 197 , 199
 • trượng lãnh sơn 199 , 205
 • 4 thằng trên ở Bạch Thuỷ Động
 • Tiêu kiếm tuyết 189 , 192
 • Kha Thiếu Gia 195 , 180
 • Chưởng Bát Phương 215 , 189
 • mộng ất phi 212 , 199
 • 4 thằng trên ở Khoả Lang Động
 • Tư Đồ Tuyệt Chuỷ 224 , 220
 • thượng quan lãng 214 , 207
 • dương thanh ẩn 203 , 196
 • Nguỵ Chiếm Thân 213 , 200
 • 4 thằng này ở Mãnh Hổ động


Boss cấp 30 (cũng 20 thằng)

 • Diêu thủ thu 197 , 187
 • Bá phách đông 219 , 203
 • Lương tư nam 218 , 185
 • Trác thất lang 192 , 180
 • 4 thằng trên ở Kim quang động
 • kiều đỉnh thiên 215 , 199
 • Trọng Vô Cực 223 , 190
 • khí cầm sĩ 236 , 200
 • Đinh văn dục 215 , 209
 • 4 thằng trên ở Bạch Vân Động
 • Phong ngũ ấn 171 , 219
 • Khang bất hối 180 , 209
 • Phương dực viêm 206 , 204
 • Trữ tâm cuồng 202 , 220
 • 4 thằng trên ở Yến Tử Động
 • Kinh phụ sanh 196 , 204
 • Hoắc Trấn Phi 194 , 201
 • Quản Vô Yếm 207 , 204
 • Diệp vĩnh ân 204 , 199
 • 4 con trên xuất hiện ở Dược Vương động tầng 1
 • Âu chí phong 156 , 185
 • Độc cô hiệp 114 , 166
 • Hống phù nhai 120 , 169
 • Nghê đại châu 180 , 198
 • 4 con trên xuất hiện ở vũ di sơnBoss cấp 40 ,nhìn giống Dã Tẩu lém

 • Du thán giang 202 , 217
 • Hạ hùng phi 180 , 211
 • Tống vũ phong 200 , 205
 • Lộ thượng nhân 219 , 226
 • 4 thằng trên xuất hiện ở Kinh Hoàng động
 • Nhiệm tôn hành 220 , 201
 • Hàn khanh long 220 , 189
 • Trì phẩm chân 205 , 182
 • Giản thiết thối 190 , 183
 • 4 thằng trên xuất hiện ở phượng nhãn động
 • Điêu Dị Đao 212 , 198
 • Đồ tàn sanh 221 , 192
 • Bàng Vô Tịnh 233 , 198
 • Lý hoa độ 221 , 207
 • 4 thằng trên xuất hiện ở Thần tiên động
 • Thích ảnh sa 192 , 188
 • Nguy nhân tử 191 , 174
 • Cố viễn hề 211 , 185
 • Tạng đình cốc 207 , 193
 • 4 thằng trên xuất hiện ở Kê Quán động
 • Diêm tự hữu 217 , 185
 • Đàm hoàng bạo 226 , 190
 • Thạch cố kiều 201 , 193
 • Ưng thái hiệp 192 , 181
 • 4 thằng trên xuất hiện ở Kiến Tính Phong Sơn động


Boss cấp 50

 • Mạnh đạp hồng 224 , 198
 • Yên tức hận 215 , 194
 • Hoắc thanh sương 212 , 200
 • Miên tư đạo 222 , 204
 • 4 thằng trên xuất hiện ở Tín tướng tự hậu viện địa đạo mê cung
 • Tiếu vọng thâu 224 , 202
 • Cảo nãi khoát 237 , 205
 • Mạnh tử vũ 244 , 211
 • Đường nghĩa chi 258 , 201
 • 4 thằng trên xuất hiện ở Hưởng thuỷ động
 • Lũ vi thiện 199 , 183
 • Lỗ tranh tranh 190 , 197
 • Sử tiêu sơn 204 , 187
 • Tây môn vô giới 213 , 194
 • 4 thằng đó xuất hiện ở Thiên tâm động
 • Giới tình chỉ 215 , 202
 • Lôi ảo khách 212 , 207
 • Diệp ngũ long 229 , 202
 • Tiết tiểu bá 207 , 199
 • 4 thằng xuất hiện ở động đình hồ đắc sơn động
 • Mậu Tuất Nhung 215 , 210
 • Dương Diệm Quân 221 , 200
 • Du tiêu cường 192 , 194
 • Cô dự sưu 185 , 216
 • 4 thằng trên xuất hiện ở Ngọc Hoa động

Boss cấp 60

 • Uông thệ thuỷ 190 , 202
 • Yến lưu sanh 195 , 200
 • Tang thương hải 184 , 203
 • Bồ thập tam 189 , 206
 • 4 con trên xuất hiện ở trúc ti động tầng 1
 • Hậu khất kiếm 208 , 188
 • Hầu yên tân 191 , 194
 • Thiệu thất sát 207 , 196
 • Du vạn lí 210 , 203
 • 4 con trên xuất hiện ở Tường Vân động tầng 2
 • Cừu Doãn Sam 190 , 184
 • Thượng quan chất 195 , 193
 • Tái viễn bạc 212 , 189
 • Tưởng huyền viễn 194 , 188
 • 4 con trên xuất hiện ở Lưu Tiên động tầng 2
 • Khuất lộc vinh 192 , 206
 • Lư quán bắc 195 , 205
 • Giải quy nam 199 , 207
 • Tùng Vô Ảnh 203 , 200
 • 4 con trên xuất hiện ở Tuyết Báo động tầng 4
 • Lạc thê thanh 191 , 190
 • Bạch thương nham 206 , 184
 • Biện lưu thiện 221 , 199
 • Thái tinh thần 207 , 209
 • 4 con trên xuất hiện ở Dương Giác động

Boss cấp 70

 • Hống linh ti 200 , 200
 • Tào nhân phủ 213 , 203
 • Trình phúc ba 197 , 210
 • Đặng an khuê 194 , 206
 • 4 con này xuất hiện ở Lão hổ động
 • Ứng khiếu phong 208 , 195
 • Phạm triều sương 219 , 198
 • Phùng song dực 198 , 203
 • Phó khâu tu 201 , 190
 • 4 con này xuất hiện ở Linh cốc động
 • Lạc long hiền 222 , 203
 • Cổ thanh dương 203 ,193
 • Quan thiên vấn 212,189
 • Hạ thiếu hùng 244,205
 • 4 con này xuất hiện ở Thanh loa đảo sơn động

 

 • Tô cổ ngâm 203,195
 • Hồ nhất lang 225,200
 • Huỳnh vạn kiếp 198,202
 • Giang trầm nhạn 195,186
 • 4 con này xuất hiện ở Đại Tù động

Boss cấp 80

 • Diệp ức anh 221,200
 • Lạc nhĩ kim 206,199
 • Mạc nam trúc 212,207
 • Tần tư du 229,210
 • 4 con đó xuất hiện ở Băng hà động
 • Cô Vô Thường 218 187
 • Liễu tứ gia 231 201
 • Thí đại Thiếu 29 201
 • Tôn văn bưu 209 196
 • 4 con đó xuất hiện ở Nhan thạch động
 • Đồng bất phúc 193 177
 • Đường Bác Văn 214 182
 • Đào Đảo Chủ 201 196
 • Điền Vô Đạo 189 166
 • 4 con đó xuất hiện ở Phù dung động
 • Viên Niệm Tịch 199 194
 • Trịnh trác quần 203 185
 • Chương nguyên sùng 212 189
 • Tạ trọng hầu 211 201
 • 4 con này xuất hiện ở Lưỡng Thuỷ động
 • Vu cửu đồ 192 297
 • Viên thiên thọ 191 203
 • Nhạc thượng côn 205 195
 • Thiêm phúc vân 204 203
 • 4 con này xuất hiện ở Dược Vương Động tầng 3

Boss cấp 90

 • Giả giới nhân 205 204
 • Trịnh cửu nhật 205 191
 • Chu sở bá 217 200
 • Trang minh trung 201 197
 • 4 con này xuất hiện ở Tiến Cúc động
 • Cam chánh cô 198 207
 • Vũ nhất thế 157 202
 • Dương phong dật 181 211
 • Hà sinh vong 178 194
 • 4 con này xuất hiện ở Mê Cung sa Mạc
 • Tằng chỉ oán 213 199
 • Vệ biên thành 219 195
 • Cố thủ đằng 228 199
 • Chư cát kinh hồng 204 197
 • 4 con này xuất hiện ở Xi Vưu Động
 • Phan Ngạt nhân 156 187
 • Liên kinh thái 185 171
 • Bảo triệt sơn 161 163
 • Vạn hồ tinh 139 160
 • 4 con này xuất hiện ở Trường Bạch Sơn Nam Lộc
 • Trử thiên mẫn 152 171
 • Đoạn lăng ngoạt 215 172
 • Tả dật danh 159 171
 • Còn 1 con nữa bổ sung sau
 • 3 con này xuất hiện ở Mạc cao quật


BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016