X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

Hướng Dẫn địa điểm train luyện level nhanh Võ...

16:47 24/06/2015 Xem: 1,565

Hướng Dẫn địa điểm train luyện level nhanh Võ Lâm Truyền Kỳ

Hướng Dẫn địa điểm train luyện level nhanh Võ Lâm Truyền Kỳ LV 1x * - Đánh nhím tại các thôn * LV2x * - Tây Nam Kiếm Các. - QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. - Thành Đô -> Tây Nam Kiếm Các - Kiếm Các Trung Nguyên - QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.

LV 1x *
- Đánh nhím tại các thôn

* LV2x *
- Tây Nam Kiếm Các.
- QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.
- Thành Đô -> Tây Nam Kiếm Các
- Kiếm Các Trung Nguyên
- QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.

* LV3x *
- Thổ Phỉ Động.
- QV hệ Hoả, Mộc.
- Đại Lý Phủ -> Điểm Thương Sơn -> Thổ Phỉ Động.< hình >
- Bạch Vân Động. (votinhtiennu)
- QV hệ Hoả.
- Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Bạch Vân Động.
- Kim Quang Động (doilathe)
- QV hệ ?
- Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động
- Mê Cung Tần Lăng (doilathe)
- QV hệ ?
- Phượng Tường -> Tần Lăng -> Mê Cung Tần Lăng
- Toả Vân Động (doilathe)
- QV hệ
- Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động -> Toả Vân Động


* LV4x *
- Điểm Thương Động tầng 1,2,3.
- QV hệ Hoả, Mộc (tầng 1) Kim, Thuỷ (tầng 2) Mộc + ??? (tầng 3).
- Đại Lý Phủ -> Điểm Thương Sơn -> Điểm Thương Động.
- Thần Tiên Động
- QV hệ Hoả, Thổ.
- Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động.< hình >


* LV 5x *
- Tường Vân Động tầng 1.
- QV hệ Kim, Thuỷ.
- Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
- Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3.
- QV hệ Kim, Thuỷ.
- Biên Kinh -> Mê Cung Thiêt Tháp
- Thiên Tâm Tháp tầng 1,2.
- QV hệ Hoả, Mộc.
- Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp.
- Ác bá địa đạo.
- QV hệ Hoả, Mộc ???
- Đại Lý Phủ -> Ác bá địa đạo.
- Thiên Tâm Động
- QV phần lớn hệ Mộc
- Biện Kinh Phủ -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động
- Hương Thuỷ Động
- QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.
- Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hương Thuỷ Động.
- Bảo Ngọc Hoa Động (YenThanhLangTu)
- QV hệ Kim, Thổ.
- Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn -> Bảo Ngọc Hoa Động
- Nghiệt Long Động (YenThanhLangTu)
- QV hệ Kim, Thổ.
- Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn-> Nghiệt Long Động


* LV6x *
- Tường Vân Động tầng 2,3,4.
- QV hệ Kim, Thuỷ.
- Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
- Thiên Tâm Tháp tầng 3
- QV hệ Hoả, Mộc
- Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp
- 108 La Hán Trận
- QV hệ Mộc, Hoả
- Biên Pinh Phủ -> Thiếu Lâm -> 108 La Hán Trận
- Nha Môn Mật Đạo
- QV hệ Mộc, Thuỷ
- Tương Dương Phủ -> Nha Môn Mật Đạo
- Dương Giác Động (thamle)
- QV hệ Thổ, Kim
- Thôn Long Tuyền-> Nhạn Đãng Sơn->Dương Giác Động
- Thiên Nhân Giáo Thánh Đọng (doilathe)
- QV hệ Kim ?
- Thiên Nhân Giáo


* LV7x *
- Lâm Du Quan (1vuonchuoi9,AnhTam)
- QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.
- Biện Kinh Phủ -> Lâm Du Quan


* LV8x *
- Vô Danh Động
- QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.
- Đại Lý Phủ -> Thạch Cổ Trấn -> Vô Danh Động
- Lưỡng Thuỷ Động
- QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.
- Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Nhãn Đăng Sơn -> Lưỡng Thuỷ Động
- Thanh Khê Động
- QV hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.
- Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Thanh Khê Động.BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016