X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[Xanh G7VN] Thời gian diễn ra hoạt động trong...

01:14 09/08/2017 Xem: 6,985

[Xanh G7VN] Thời gian diễn ra hoạt động trong ngày

Tổng hợp thời gian tham gia các hoạt động tại cụm Server G7VN Xanh

04h00: Săn boss Tiểu Hoàng Kim chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/san-boss-tieu-hoang-kim-server-do-xanh.508.html

07h00: Trồng cây hoa hồng, trồng cây đa chi tiết xem tại đây: http://g7vn.net/tin-tuc/[g7n-xanh]-tinh-nang-moi-trong-cay.576.html

10h00: Đua thuyền tại Phong Lăng Độ chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/server-do-xanh-mo-tinh-nang-phong-lang-do.530.html

11h00: Vượt ải chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/[g7vn-xanh]-cap-nhat-phan-thuong-mo-ruong-vuot-ai.558.html

12h00: Hái quả Huy Hoàng chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/[g7vn-xanh]-hai-qua-huy-hoang-12h00.507.html

14h00: Đoán hoa đăng chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/[g7vn-xanh]-doan-hoa-dang-tinh-nang-moi.569.html

15h00: Đua thuyền tại Phong Lăng Độ chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/server-do-xanh-mo-tinh-nang-phong-lang-do.530.html

18h00: Liên đấu chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/vo-lam-lien-dau.22.html

18h00: Tối thứ 5 báo danh lôi đài chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/loi-dai-cong-thanh-vo-lam-truyen-ky-1.207.html

19h00: Trồng cây hoa hồng, trồng cây đa chi tiết xem tại đây: http://g7vn.net/tin-tuc/[g7n-xanh]-tinh-nang-moi-trong-cay.576.html

19h30: Săn boss Tiểu Hoàng Kim chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/san-boss-tieu-hoang-kim-server-do-xanh.508.html

19h50: Tống Kim đại chiến chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/[xanh-g7vn]-thay-doi-the-thuc-tong-kim-va-phan-thuong.529.html

20h00: Tối thứ 5 Đánh lôi đài, tối thứ 6 đánh Công thành chiến chi tiết xem tại đây  http://g7vn.net/tin-tuc/loi-dai-cong-thanh-vo-lam-truyen-ky-1.207.html

21h00: Săn boss Đại HKMP chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/[xanh-g7vn]-ra-mat-boss-dai-hkmp-luc-21h00-hang-ngay.561.html

22h00: Đoán hoa đăng: http://g7vn.net/tin-tuc/[g7vn-xanh]-doan-hoa-dang-tinh-nang-moi.569.html

23h00: Đua thuyền tại Phong Lăng Độ chi tiết xem tại đây http://g7vn.net/tin-tuc/server-do-xanh-mo-tinh-nang-phong-lang-do.530.html



BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016