X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[G7VN Siêu Nhân] Vượt Ải

05:27 01/02/2018 Xem: 799

[G7VN Siêu Nhân] Vượt Ải

Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo.

Và Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện. Lưu ý hoạt động Vượt Ải diễn ra cả ngày

Thời gian diễn ra

 • Hoạt động Vượt Ải cũ (không có tiểu Nhiếp Thí Trần) chỉ diễn ra từ 23h00 - 09h00.
 • Hoạt động Vượt Ải mới chỉ diễn ra từ 10h00 - 22h00.
 • Báo danh Vượt Ải: Mỗi giờ 1 lần.

Mô tả hoạt động

 • Vào thời gian bắt đầu, từ ải 5 - 15 sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 boss Tiểu Niếp Thí Trần. Tiêu diệt hết các quái xung quanh và boss Tiểu Niếp Thí Trần mới qua được ải.
 • Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện.
 • Những tổ đội hoàn thành ải 29 trước thời gian trên thì nhấp vào NPC để qua bản đồ mới và chờ đợi ải tiếp theo.
 • Nếu không muốn tham gia ải tiếp theo thì NPC có thể đưa đồng đạo trở về nơi xuất phát ban đầu tại các thành thị.
 • Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo.
 • Khi chọn vuợt ải tiếp theo thì đồng đạo ở 7 thành thị cùng 1 thời điểm Vượt Ải sẽ được đưa vào 1 bản đồ riêng biệt.
 • Có 1 phút chuẩn bị để cho đồng đạo tổ đội với nhau (thời gian 1 phút chuẩn bị chỉ tính sau khi kết thúc phút thứ 13 của Vượt Ải).
 • Sau khi kết thúc thời gian chờ thì sẽ xuất hiện 1 Boss, đồng đạo có thể PK tại bản đồ này.

Lưu ý

 • Mỗi ngày đồng đạo được 1 lần miễn phí (bằng Sát Thủ Giản cấp 90 không cộng dồn).
 • Thêm 2 lần tốn phí (Long Huyết Hoàn) trong 1 ngày.
 • Tại bản đồ này sẽ có trạng thái là PK tổ đội.
 • Không phân biệt màu phe phái, cùng/khác bang (cùng tổ đội không PK nhau được).
 • Cách tính sát thương (dmg): Tổ đội có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng. Nếu tổ đội có sát thương cao nhất chết hết thì sẽ tính sát thương lại từ đầu.
 • Khi nhân vật bị thương, sẽ không bị mất điểm kinh nghiệm và tiền vạn.
 • Khi Boss bị tiêu diệt, toàn bộ nhân vật sẽ được đưa về các thành ban đầu báo danh.
 • Trong khi tiêu diệt Boss hoặc bị ngưng kết nối cũng sẽ được đưa về các thành xuất phát ban đầu.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Truyền Tống
Vượt Ải

- Vị trí: Xuất hiện phút thứ 13 của thời gian Vượt Ải.

- Tính chất: Đưa nhân vật vào bản đồ mới của ải tiếp theo hoặc về thành.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Boss (mới)

- Vị trí: Xuất hiện tại bản đồ Vượt Ải mới.

- Tính chất: Sau khi hết thời gian chờ 1 phút thì Boss (mới) xuất hiện.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Tiểu Niếp Thí Trần

- Vị trí:

 • Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các ải, từ ải 5 - 15.
 • Khi tổ đội giết được Boss thì mỗi cá nhân sẽ nhận được 100.000.000 điểm kinh nghiệm và 2 bảo rương.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Bảo Rương
Vượt Ải

- Nguồn gốc:

 • Phần thưởng hoàn thành tính năng Vượt Ải.
 • Boss (mới) rớt.

- Tính chất:

 • Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.
 • Sử dụng chìa khóa Vàng để mở.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Chìa Khóa
Vàng

- Nguồn gốc: Bán tại Bảo Vật

- Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dịch, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

- Công dụng: Mở các loại bảo rương và phần thưởng của các tính năng.

Phần thưởng sử dụng Bảo Rương Vượt Ải

Vật phẩm thưởng

Đồ phổ Xích Lân Quán

Đồ phổ Xích Lân Hộ Uyển

Đồ phổ Xích LânYêu Đái

Đồ phổ Xích Lân Hài

Đồ phổ Xích Lân Thượng Giới

Đồ phổ Xích Lân Hạ Giới

Đồ phổ Xích Lân Hạng Liên

Đồ phổ Xích Lân Ngọc Bội

Long Huyết Hoàn

Tiên Thảo Lộ Đặc biệt

50.000.000 kinh nghiệm

100.000.000 kinh nghiệm

150.000.000 kinh nghiệm

200.000.000 kinh nghiệm

300.000.000 kinh nghiệm

Hoàng Kim Ấn Cấp 2 (Cường/Nhược hóa)( 7 ngày)

Hoàng Kim Ấn Cấp 3 (Cường/Nhược hóa)( 7 ngày)

Hoàng Kim Ấn Cấp 4 (Cường/Nhược hóa)( 7 ngày)

Hoàng Kim Ấn Cấp 5 (Cường/Nhược hóa)( 7 ngày)

Lưu ý: Tổng điểm kinh nghiệm mở tất cả các loại bảo rương không quá 5 tỷ 1 ngày, nếu mở tiếp chỉ nhận được vật phẩm không nhận được thêm điểm kinh nghiệm 

Phần thưởng khi tiêu diệt được Boss của ải cuối cùng: Ngẫu nhiên 1 thành viên trong tổ đội tiêu diệt được Boss sẽ nhận được 1 ngẩu nhiên 1 trong các phần thưởng sau

Bảo rương Kim Ô

Túi dược phẩm (mở ra được 40 bình Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn)

30 bình Càn khôn tạo hóa đan (Đại)

1 Bạch Hổ Kim Bài

Phi phong cấp 4

Phi phong cấp 5

Điểm kinh nghiệm 100.000.000BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016