X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[G7VN Siêu Nhân] Thất thành đại chiến

05:29 01/02/2018 Xem: 595

[G7VN Siêu Nhân] Thất thành đại chiến

Tháng 01/2018, Võ Lâm cập nhật tính năng Thất Thành Đại Chiến với một số điều chỉnh về phần thưởng chiếm và thủ thành sẽ khác nhau


Cách thức tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ

Xa Phu Công Thành
( Đứng gần xa phu tại các Thành)

 • Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Phí báo danh: 2000 khiêu chiến lệnh và 2000 vạn lượng
 • Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thất Thành Đại Chiến: 20h30 - 21h30.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Lưu ý

 • Nhân vật vào bang dưới 7 ngày sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.
 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy.
 • Khi nhân vật "về thành dưỡng sức" sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.
 • Bổ sung các dòng chọn để truyền tống đến 7 bản đồ trong chiến trường vào vật phẩm Thần Hành Phù nhưng vẫn xét điều kiện vào là điểm uy danh từ 50 trở lên.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Thất Thành Đại Chiến
Công Thành Lễ Bao

- Nguồn gốc: Phần thưởng khi chiếm và thủ thành thành công.

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Thất Thành Đại Chiến
Vệ Trụ Lễ Bao

- Nguồn gốc: Từ việc chiếm và thủ Long Trụ trong 5 phút.

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Phần thưởng

 • Khi online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công sẽ khác nhau tùy thành.
Chiếm/thủ thành
thành công
Phần thưởng
tương ứng
 Kinh nghiệm
Biện Kinh168 Công Thành Lễ Bao 800 tr
Lâm An126 Công Thành Lễ Bao 700 tr
Thành Đô

84 Công Thành Lễ Bao

Chỉ cho phép thu thuế bán hàng tại Tương Dương

Bang hội chiếm được thành Tương Dương sẽ được tiền thuế bán hàng

 500 tr
Phượng Tường
Tương Dương
Dương Châu42 Công Thành Lễ Bao 300 tr
Đại Lý
 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao.

Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Phần thưởng chiếm Long Trụ

 • Bang hội chiếm được Long Trụ và thủ được Long Trụ đó liên tục trong 5 phút tính từ lúc chiếm được Long Trụ thì hệ thống sẽ tính là bang hội đó nhận được hệ số thưởng.
 • Hệ số thưởng nhận được sẽ phụ thuộc vào Long Trụ của từng thành.
Long Trụ của thành Hệ số thưởng
Biện Kinh4
Lâm An3
Thành Đô2
Phượng Tường
Tương Dương
Dương Châu1
Đại Lý
 • Nếu bang chiếm/thủ cùng 1 Long trụ hơn 10 phút thì cũng chỉ nhận được 1 lần thưởng.
 • Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì hệ số thưởng là 4. Sau đó bang A lại chiếm/thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì hệ số thưởng của bang là 4 + 1 = 5.
 • Cùng 1 Long Trụ của 1 thành bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì hệ số thưởng là 3. Sau đó bang A bị mất Long Trụ này rồi kế tiếp tái chiếm lại/ thủ Long Trụ này trong 5 phút thì hệ số thưởng lúc này là 3 + 3 = 6.
 • Kết thúc trận chiến, chỉ những thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mới có thể nhận phần thưởng ở NPC Xa Phu Công Thành. (Phụ thuộc vào hệ số thưởng “N” của bang). Cụ thể như sau:

  => Phần thưởng điểm kinh nghiệm (cộng dồn) = N * 1.000.000.
  => Phần thưởng vật phẩm:Mỗi thành viên sẽ có xác suất nhận được 1 Vệ Trụ Lễ Bao. Xác suất này cao khi hệ số thưởng "N" cao hoặc khi số người trong bang càng ít.
 • Sử dụng Công Thành Lễ Bao sẽ ngẫu nhiên nhận được: 
 • Lưu ý: Tổng điểm kinh nghiệm mở tất cả các loại bảo rương không quá 5 tỷ 1 ngày, nếu mở tiếp chỉ nhận được vật phẩm không nhận được thêm điểm kinh nghiệm 

Vật phẩm thưởng

Đồ phổ Xích Lân Quán

Đồ phổ Xích Lân Hộ Uyển

Đồ phổ Xích LânYêu Đái

Đồ phổ Xích Lân Hài

Đồ phổ Xích Lân Thượng Giới

Đồ phổ Xích Lân Hạ Giới

Đồ phổ Xích Lân Hạng Liên

Đồ phổ Xích Lân Ngọc Bội

Đồ phổ Xích Lân Giáp

Đồ phổ Xích Lân Khí Giới

Mặt Nạ Nguyên Soái( 1 giờ)

Tiên Thảo Lộ Đặc biệt

Bách Niên Trân Lộ

Thiên Niên  Trân Lộ

Vạn Niên  Trân Lộ

Hỗn Nguyên Linh Lộ( Trung)

Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao

50.000.000 kinh nghiệm

100.000.000 kinh nghiệm

150.000.000 kinh nghiệm

200.000.000 kinh nghiệm

Phi Phong Ngạo Tuyết( cấp 4)( 7 ngày)

Phi Phong Kình Lôi( cấp 5)( 7 ngày)

Trang Sức(7 ngày)

Bảo Rương Kim Ô

Trang Bị Bạch Hổ

Ngẫu nhiên 1 trong 4 Trang Bị Hồng Ảnh( 7 ngày)BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016