X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[G7VN Siêu Nhân] Phong Lăng Độ

15:03 31/01/2018 Xem: 837

[G7VN Siêu Nhân] Phong Lăng Độ

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc

Khác với phiên bản trước, ở phiên bản điều chỉnh này trong năm 2018, khi đi thuyền vượt Phong Lăng Độ, đồng đạo sẽ phải đối mặt với thêm 02 tên trùm Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

Thời gian diễn ra

 • Chỉ diễn ra vào thời gian báo danh lúc 10h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00.
 • Những thời gian khác tính năng sẽ diễn ra bình thường.

Điều kiện

 • Trong thời gian 10h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00: Cần lệnh bài Thủy Tặc.
 • Những thời điểm khác: Sử dụng lệnh bài Phong Lăng Độ.
 • Trong thời gian đi thuyền, có thể tiêu diệt các Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh và Thủy Tặc Đại Đẩu Lĩnh để nhận được phần thưởng cho mình.
 • Thêm 2 Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ xuất hiện trong thời gian đi thuyền.
 • Hoàn thành đi thuyền qua bên kia, mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 phần thưởng cố định.

Giới hạn

 • Bến 1: Có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu). Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.
 • Bến 2: Không thể PK, đồ sát, cừu sát. Tỷ lệ phần thưởng từ Boss chỉ bằng 1/3 bến 1. Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn. Và không hạn chế số lần đi thuyền trong ngày.

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Giáp

- Vị trí: 144/189 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

 • Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tính năng Phong Lăng Độ.
 • Bến thuyền 1 có thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Trạng thái chiến đấu như tại các bản đồ chiến đấu.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Ất/Bính

- Vị trí: 160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

 • Đang kí tham gia Bến thuyền 2.
 • Bến 2 không thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Phần thưởng từ Boss bằng 1/3 bến thuyền 1.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thủy Tặc
Đại Đầu Lĩnh

- Nguồn gốc: Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện trên thuyền.

- Tính chất: Rớt Bảo Rương Thủy Tặc. Tiêu diệt nhận được thêm điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên tối thiểu 100tr

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi ghú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Bảo Rương
Thủy Tặc

- Nguồn gốc: Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh rớt.

- Tính chất:

 • Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.
 • Sử dụng Chìa Khóa Như Ý để mở.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Chìa Khóa Vàng

- Nguồn gốc: Bán tại Bảo Vật giá 2 Xu

- Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dich, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

- Công dụng: Có thể mở các bảo rương phần thưởng của các tính năng.

Phần thưởng

Nguồn gốc Số lượng
Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 7 rương
Qua được bờ bên kia Phong Lăng Độ 1 rương

Phần thưởng Bảo Rương Thủy Tặc

Vật phẩm thưởng

Đồ phổ Xích Lân Quán

Đồ phổ Xích Lân Hộ Uyển

Đồ phổ Xích LânYêu Đái

Đồ phổ Xích Lân Hài

Đồ phổ Xích Lân Thượng Giới

Đồ phổ Xích Lân Hạ Giới

Đồ phổ Xích Lân Hạng Liên

Đồ phổ Xích Lân Ngọc Bội

Đồ phổ Xích Lân Giáp

Đồ phổ Xích Lân Khí Giới

Ngọc Long Lệnh Bài

Tiên Thảo Lộ Đặc biệt

50.000.000 kinh nghiệm

100.000.000 kinh nghiệm

150.000.000 kinh nghiệm

200.000.000 kinh nghiệm

300.000.000 kinh nghiệm

Trang Sức( 7 ngày)

Phi Phá Quân( cấp 3)( 7 ngày)

Phi Ngạo Tuyết( cấp 4)( 7 ngày)

Phi Kình Lôi( cấp 5)( 7 ngày)
Lưu Ý: Tổng số lần mở rương tối đa 10 rương 1 ngàyBQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016