X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng

[G7VN Siêu Nhân] Cách thức chế tạo trang bị M...

10:38 06/02/2018 Xem: 1,416

[G7VN Siêu Nhân] Cách thức chế tạo trang bị Môn Phái

Hướng dẫn cách chế tạo trang bị HKMP như sau:
0. Trang bị Kim Ô
+ Đổi từ Lệnh Bài Kim Ô tại npc Thợ Rèn Thần Bí Lâm An (tham gia hoạt động có được hoặc event)
+ Mở từ Kim Ô Bảo Rương (tham gia hoạt động trong game để có hoặc event)

0. Trang bị Bạch Hổ
+ Đổi từ Lệnh Bài Bạch Hổ tại npc Thợ Rèn Thần Bí Lâm An (tham gia hoạt động có được hoặc event)
+ Nâng cấp từ Lệnh Bài Kim Ô tại Thợ Rèn Bá Đạo vị trí Ba Lăng Huyện (công thức 1 Kim Ô Lệnh + 3 Bạch Hổ Kim Bài giá 20 xu + 1 Trấn Bang Thạch Cấp 3

1. Trang bị XÍch Lân:

Nguyên liệu để chế tạo trang bị XÍch Lân gồm có:

Nguyên Liệu chính(Bắt buộc): Trang bị Bạch Hổ + 2 cục Thần bí khoáng thạch (mua bảo vật, tham gia event) + 2 Trấn Bang Thạch Cấp 5 + 7 Xích Lân Kim Bài (thưởng tham gia vận tiêu)

Nguyên liệu phụ: 20 đồ phổ Xích Lần cùng loại (tham gia hoạt động, event)

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu các vị tới NPC Thợ rèn Bá Đạo tại Ba Lăng Huyện để tiến hành chế tạo

Chú ý:
Chỉ bỏ đồ Bạch hổ vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào.
Nếu không có đồ phổ thì các bạn vẫn tiến hành chế tạo được trang bị nhưng xác suất rất thấp thất bại sẽ mất hết nguyên liệu và trang bị.
Càng nhiều đồ phổ thì xác suất càng cao. Xác suất 100% là 20 đồ phổ Xích Lân để chế tạo đồ Xích Lân cùng loại

Cách kiếm nguyên liệu:

- Đồ Bạch hổ các bạn dùng lệnh bài khi đi tính năng hoặc dùng event được đổi tại thợ rèn thần bí Lâm An

- Đồ Phổ Xích Lân các bạn đi tính năng như viêm đế, Vượt ải, mở rương kiếm gia mê cung

- Thần bí Khoáng thạch các bạn kiếm bằng cách đi tính năng, sử dụng event và mua trực tiếp trong bảo vật.

2. Trang bị Minh Phượng:

Nguyên liệu để chế tạo trang bị Minh Phượng gồm có:

Nguyên Liệu chính(Bắt buộc): Trang bị Xích Lân + 4 cục Thần bí khoáng thạch  (mua bảo vật, tham gia event) + 3 Trấn Bang Thạch Cấp 7

Nguyên liệu phụ: 50 đồ phổ Minh Phượng cùng loại

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu các vị tới NPC Thợ rèn Bá Đạo tại Ba Lăng Huyện để tiến hành chế tạo

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Xích Lân vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào.

Cách kiếm nguyên liệu:

- Đồ Xích Lân các bạn dùng đồ Bạch hổ để chế tạo lên Xích Lân tại thợ rèn bá đạo

- Đồ Phổ Minh Phượng các bạn đi tính năng như viêm đế, Vượt ải, mở rương kiếm gia mê cung

- Thần bí Khoáng thạch các bạn kiếm bằng cách đi tính năng, sử dụng event và mua trực tiếp trong bảo vật.

Chú ý:
Chỉ bỏ đồ Xích Lân vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào.
Nếu không có đồ phổ thì các bạn vẫn  tiến hành chế tạo được trang bị nhưng xác suất rất thấp nếu thất bại sẽ mất hết vật phẩm và trang bị.
Càng nhiều đồ phổ thì xác suất càng cao. Xác suất 100% là 50 đồ phổ Minh Phượng để chế tạo đồ Minh Phượng cùng loại


3. Trang bị Đằng Long: (Tạm thời chưa mở, sau khi vận hành đến thời điểm thích hợp sẽ mở có thể thay đổi công thức để phù hợp với bối cảnh game)

Nguyên liệu để chế tạo trang bị Đằng Long gồm có:

Nguyên Liệu chính(Bắt buộc): Trang bị Minh Phượng + 6 cục Thần bí khoáng thạch  (mua bảo vật, tham gia event) + 3 Trấn Bang Thạch Cấp 9

Nguyên liệu phụ: 100 đồ phổ Đằng Long cùng loại

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu các vị tới NPC Thợ rèn Bá Đạo tại Ba Lăng Huyện để tiến hành chế tạo

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Minh Phượng vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào.

Cách kiếm nguyên liệu:

- Đồ Minh Phượng các bạn dùng đồ Xích Lân để chế tạo lên Minh phượng tại thợ rèn bá đạo

- Đồ Phổ Đằng Long các bạn đi tính năng như viêm đế, Vượt ải, mở rương kiếm gia mê cung

- Thần bí Khoáng thạch các bạn kiếm bằng cách đi tính năng, sử dụng event và mua trực tiếp trong bảo vật.

Chú ý: Chỉ bỏ đồ Minh Phượng vào hộp yêu cầu tại thợ rèn, không bỏ đồ phổ và thần bí khoáng thạch vào. Nếu không có đồ phổ thì các bạn vẫn  tiến hành chế tạo được trang bị nhưng xác suất rất thấp. Càng nhiều đồ phổ thì xác suất càng cao. Xác suất 100% là 100 đồ phổ Đằng Long để chế tạo đồ Đằng Long cùng loại


BQT G7VN kính bút!
Tin đã đăng
vo lam 1 lau dai on dinh nhat 2016 - vo lam private - vo lam truyen ky 2016 - vo lam moi nhat 2016 - auto vlbs 1.3 - vo lam private 2016 - vo lam truyen ky - vo lam 1 private 2016 - vo lam moi open 2016 - vo lam moi ra 2016 - vo lam alpha test 2016 - vo lam 1 test - vo lam jx - volam private - vo lam hay vo lam moi nhat 2016 - vo lam 2 private - vo lam jx - game vo lam 1 - auto vo lam 1 - fgt vo lam - vo lam truyen ky moi nhat - vo lam truyen ky moi ra - vo lam truyen ky 2016 - vo lam truyen ky 1 - game vltk 1 hay - vo lam private dong nguoi choi nhat - vo lam 1 private hot nhat - vo lam 1 private phien ban HKMP - vo lam 1 private phien ban cong thanh chien - vo lam 1 private cay xu free - vo lam 1 private khong nap card - vo lam 1 private on dinh nhat hien nay - vltk 1 private dong nguoi choi nhat hien nay - vo lam private nhieu nguoi choi nhat 2016 - vo lam private dang test 2016